Browsing: house-collapse

कसबा बीड / प्रतिनिधी ओसंडून वाहणारा पाऊस व प्रचंड वारा यामुळे करवीर तालुक्यातील कोगे येथे घरांच्या भिंतीची पडझड होऊन 70…