Browsing: idenfinitestrike

Anganwadi workers' indefinite strike will continue

अंगणवाडी कृती समितीचे कॉम्रेड आप्पा पाटील यांची माहिती कोल्हापूर प्रतिनिधी अंगणवाडी सेविकांना 26 हजार व मदतनीसांना 20 हजार रुपये किमान…