Browsing: implementation of Dhangar reservation

Dhangar reservation

जत, प्रतिनिधी धनगर समाजाच्या एस टी आरक्षण अंमलबजावणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवून अंमलबावणी करावी, राजे यशवंतराव होळकर घरकुल…