Browsing: Lumpy vaccination

महापालिका आणि पशुसंवर्धन विभागाकडून मोहीम सांगली : महापालिका आणि पशुसंवर्धन विभागाकडून मनपाक्षेत्रातील गो शाळा आणि अन्य गायीचे लम्पि प्रतिबंधक लसीकरण…