Browsing: milkproducer

Zero balance account of milk producers in district bank

जिल्हा बँकेकडून गोकुळची मागणी मान्य कोल्हापूर प्रतिनिधी राज्य शासनाने सहकारी दूध संस्थामार्फत गाय दूध पुरवठा करण्राया दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5…