Browsing: Monkeys

वानर माकडांचा उपद्रव दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे शेतीमालाचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने ताबडतोब वानर माकडांचा बंदोबस्त करावा असे…