Browsing: nature celebrated

Vela Amavasya

उमरगा प्रतिनिधी कृषी संस्कृतीचे अविभाज्य अंग असलेली वेळ अमावस्या गुरुवारी, काळ्याआईची मनोभावे विधीवत पुजा करून असंख्य शेतकरी कुटुंबांनी वेळा अमावस्या…