Browsing: Olympic gold medalists

Guardian Minister Hasan Mushrif

कोल्हापूर प्रतिनिधी शिवाजी विद्यापीठाने स्वनिधीतून खेळाडूंसाठी वसतिगृह उभारले ही खेळाडूंच्या दृष्टीने आनंदाची गोष्ट आहे. शिवाजी विद्यापीठातील खेळाडूंनी आतापर्यंत अनेक खेळांमध्ये…