Browsing: orchards

लांजा तालुक्यातील येरवंडे, तळवडे, कणगवली येथील घटना लांजा प्रतिनिधी सोमवारी दुपारी लागलेल्या वणव्यामुळे तालुक्यातील येरवंडे, तळवडे, कणगवली आदी गावातील आंबा…