Browsing: plan for raod

570 crore plan for road submitted for administrative approval

कोल्हापूर प्रतिनिधी कोल्हापूर जिल्हा मार्ग 29 आणि राज्यमार्ग 177 व 178 या एकूण 52 किलोमीटरच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासह अन्य सुधारणांसाठी प्रकल्प…