Browsing: PN Patil

PN Patil Koge Road development work inaugration

आमदार पी एन पाटील फंडातून नविन रस्ता व विकास कामांचा शुभारंभ प्रसंगी प्रतिपादन कसबा बीड/ प्रतिनिधी कोगे ता. करवीर येथे…