Browsing: pomegranate

Dragon Fruit with Pomegranate Atpadi Bazaar Committee Market

आटपाडी प्रतिनिधी आटपाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये माजी संचालक पंढरीनाथ नागणे यांच्या मंगलमुर्ती फळबाग संघाच्या अडत दुकानात डाळिंबासह…

आटपाडी : बोंबेवाडी (ता. आटपाडी) येथील शेतकरी यशवंत मेटकरी यांच्या शेतातील ५०० डाळिंब झाडावरील सुमारे चार लाख रुपयांच्या डाळिंबाची चोरीची…