Browsing: ragistration

Deed registration holders who have to pay more stamp duty should take advantage of Abhay Yojana of Govt

राधानगरी प्रतिनिधी सन १९८० ते २००० पर्यंत दस्तऐवज नोंदणी केलेल्या नोंदणी धारकांना भराव्या लागणाऱ्या ज्यादा नोंदणी कराच्या रक्कमेत सवलत मिळावी…