Browsing: Raju Suryavanshi

Water Irriration

कसबा बीड/ वार्ताहर पंचगंगा व भोगावती नद्यांच्या दोन्ही तीरावरील भागात रब्बी हंगाम 2023-2024 मधील कालावधीत शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या उपसा…