Browsing: river drinking water

Kolhapur Panchgana river drinking water Polution

दरवर्षी मरणारे मासे, आणि प्रदूषणाचं चक्रव्युह भेदण्यास यंत्रणा असमर्थ संतोष पाटील : कोल्हापूर पंचगंगेच्या प्रवाहात मासे मृत झाले, नदीत मैलामिश्रीत…