Browsing: Sterilization considerations

Sterilization considerations by state government to control leopard population

बिबट्यांची वाढती संख्या आणि त्यांचा मानवांशी संघर्ष यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकार बिबट्यांची नसबंदी करण्याचा विचार करत आहे. या नसबंदीचा प्रस्ताव…