Browsing: Succeeded in saving both

बिपरजॉय चक्रीवादळामुळे अरबी समुद्रात उसळलेल्या तीव्र स्वरूपाच्या लांटा उसळलेल्या आहेत. मुंबईतील जूहू चौपाटीवर उसळलेल्या लाटांमुळे एक मोठा अपघात घडला…