Browsing: sugar industri

काटामारी रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांनीच पुढे येण्याची गरज; वजनाबाबत ऊस उत्पादकांनी जागरुक राहणे आवश्यक; काटमारीतील उसातून कारखानदारांचे मोठे अर्थकारण कृष्णात चौगले कोल्हापूर…