Browsing: tank

Lakhs of liters of water was wasted due to a leak in the tank

एकीकडे पाण्याचा ठणठणाट तर दुसरीकडे उधळपट्टी : आपटेनगर ते सानेगुरूजी वसाहत मार्गावर पाणीच पाणी नागरिकांच्या घरात शिरले पाणी : महापलिकेचा…