Browsing: withdraw milk

Shoumika Mahadik

गेल्या 15 दिवसांपासून गायीचे दूध खरेदी दर कपात करू नका म्हणून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे गाय दूध खरेदी दर…