Browsing: isro

ISRO will send a robot into space to show India's capabilities to the world

चंद्रयान-3 मिशनच्या यशानंतर आता इस्रोचा फोकस मानवी मिशन गगनयानवर आहे. या मिशनअंतर्गत एक स्पेसक्राफ्ट अंतराळात पाठवलं जाणार आहे, ते…

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रोकडे ६० स्टार्टअपची नोंद करण्यात आली आहे. अवकाश क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले आहे.…