Browsing: maximum citizens

सामाजिक विभागाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा मांग, म्हेतर, वाल्मिक व अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांनी लाभ घेऊन आपल्यासह…