Browsing: preserv

Follow these tips to preserve ginger for a month!

कोणत्याही रेसिपीला चव आणखीन वाढवण्यासाठी आले वापरले जाते. आल्याचा वापर अनेक रेसिपीमध्येही केला जातो. पण बऱ्यचवेळेला आले लवकर वाळून जाते.…