Browsing: Sagwe Gothivare

सुमारे 5 किमी परीसरात पसरला वणवा; 35 शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान, धरती कलमे, गवताच्या उटी जळून खाक; गेली तीन वर्षे लागत…