Browsing: school girl

प्रतिनिधी / बेळगाव : काकतीमध्ये शाळेमध्ये झेंडावंदन करून घरी परत येत असताना बारा वर्षाच्या लक्ष्मी रामाप्पा नाईक या लहान मुलीवर…