Browsing: Shiroli Dumala Primary Health Center

कसबा बीड /प्रतिनिधी शासनाने आरोग्य विभागात चांगल्या सेवा सुविधा लोकांना मिळाव्यात या दृष्टीने कायाकल्प स्पर्धा ठेवली होती. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील…