|Wednesday, June 26, 2019
You are here: Home » Top News » नुतन वर्षापासुन कोकण रेल्वे सेवा

नुतन वर्षापासुन कोकण रेल्वे सेवा 

ऑनलाईन टीम / मंगळूर :

नुतन वर्षापासुन कोंकण रेल्वे ही विशेष सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. हिवाळय़ापासुन आता रेल्वेने प्रवास करणाऱयांची संख्या वाढते. प्रवाश्यांच्या सोईखातीर पुणे ते मंगळूर (कोंकण मार्गे) दरम्यान ही सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. 01301 क्रमांक असलेली ही रेल्वे डिसेंबर 18, 25 व जानेवारी 1 दरम्यान सायंकाळी 6.45 वा, पुण्याहुन निघुन तिसऱया दिवशी दुपारी 12.30 वा. मंगळूरला पोहणार आहे.

त्याचबरोबर 01302 क्रमांकाची रेल्वे मंगळूर जंगशन हुन डिसेंबर 19, 26 व 2 रोजी दुपारी 3.45 वा. मंगळूर हुन निघणार आहे. व तिसऱया दिवशी दुपारी 1.10 वा. पुण्याला पोहणार आहे. या रेल्वेमध्ये एक एसीकोच, सहा स्लिपर कोच, 4 जनरल कोच व दोन एसएलआर कोच आहेत. प्रारंभीक तत्त्वावर या रेल्वेसेवेच्या या तारखा जाहीर करण्यात आल्या असुन नंतर सेवा वाधविण्यात येणार आहे.