Browsing: Asgaonkar appeal

कोल्हापूर प्रतिनिधी संस्थाचालकांनी महिन्यातून एकदा शाळेत जावून बैठक घेतली पाहिजे. नाहीतर संस्था कधी बळकावली जाते हेदेखील कळत नाही. त्यामुळे संस्थाचालकांनी…