Browsing: #bahishkar

तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / सोलापूर विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना शासनाने सातवा  वेतन आयोग तत्काळ लागू करावा. आश्वाशित प्रगती योजना…