Browsing: direction committee

सातारा प्रतिनिधी दिशा समितीच्या सर्व सदस्यांनी आपापली गावे स्वयंपूर्ण करावीत. ज्या शासकीय योजना आहेत त्याची माहिती घ्यावी, अभ्यास करावा, अशी…