Browsing: Kosari double murder case

जत , प्रतिनिधी कोसारी (ता.जत) येथे समाईक विहिरीतील गाळ का काढू दिला नाही या कारणावरून चुलता व पुतण्याचा दुहेरी खून…