Browsing: Panhala Kodoli

Panhala Kodoli

कोडोली येथे फिरते लोकन्यायालय वारणानगर / प्रतिनिधी कायदा सर्वांपर्यंत पोहचवण्यास लोक अदालत महत्वाचे माध्यम ठरत असून समाज कायद्याने संज्ञान होण्यासाठी…

Panhala Kodoli state highway encroachment

वारणानगर / प्रतिनिधी ऐतिहासिक पन्हाळगडावर जाणारा बाघबीळ- पन्हाळा मार्ग आणि वाठार,कोडोली – बोरपाडळे या राज्यमार्गावर रस्त्याला लागून असलेल्या बांधकाम विभागाच्या…