Browsing: #potatobhaji

झटपट तयार होणारी भाजी म्हणून वा जेवण बनवताना पालेभाजी वगैरे नसेल तर बटाट्याची भाजी हमखास बनवली जाते. परंतु या भाजीचे…