Browsing: #Shendapark

पाचगाव वार्ताहरशेंडा पार्क येथे लाखो रुपये खर्च करून सुमारे 40 हजार झाडे चार वर्षांपूर्वी लावली आहेत. या झाडांमधील गवत दोन…