Browsing: shopkeeper

युवकांनी रोखला रेशनचा काळाबाजार; भाटमरळी येथील घटना नागठाणे- प्रतिनिधी रेशनच्या लाभार्थी ग्राहकांसाठी आलेला तांदूळ खाजगी व्यापारी विकत घेऊन जात असताना…