Browsing: STsrike

सांगली : प्रतिनिधी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात सुरू आहे. संपात सहभागी झालेल्या तात्पुरत्या वेतनश्रेणीवरील २६८ कर्मचाऱ्यांना २४ तासांत कामावर रुजू होण्यासाठी…