Browsing: Superstition Eradication Committee

सातारा प्रतिनिधी घरावर पितृदोष असून कोणीतरी करणी- भानामती केली आहे. हा दोष काढण्याचे आश्वासन देऊन साडेतीन हजाराला ठगविणाऱ्या अंभेरी येथील…