Browsing: #ThunderBolt

चौघांजणांना वीजेचा जोरदार धक्का शाहुवाडी / प्रतिनिधी आरूळ ता.शाहूवाडी येथे पावसापासून बचाव करण्यासाठी ऊसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉली खाली आश्रय घेतलेल्या…