Browsing: celebration now in event form

सुधाकर काशीद कोल्हापूर हळदीचा सोहळा चांगलाच रंगला होता. वाटीत कालवून ठेवलेली ओली हळद कधीच संपली होती. बॅरेलमध्ये रात्रभर भिजत ठेवलेली…