Browsing: #corona__patient_nigative

सुळे / वार्ताहर पन्हाळा तालुक्यातील मल्हारपेठ गावातील एका मंडळाच्या अध्यक्षाला आठ दिवसापासून ताप. कणखण जाणवत होती. गावातील दोन स्थानिक डॉक्टराकडे…