Browsing: modern technology

माजी गृह राज्यमंत्री, आमदार सतेज पाटील यांचा सल्ला कोल्हापूर प्रतिनिधी प्राथमिक शिक्षणातील शाळाबाहय़ मुलांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. शाळांमध्ये…