Browsing: Raghunathdada Patil Farmers Association

यंदाच्या हंगामात उसाला पाच हजार रूपये दर द्यावा : साखर कारखानदार व सरकारने अडेलतट्टूपणा सोडावा : हणमंतराव पाटील यांचा इशारा…