Browsing: #Villagersoppose

गोकाक – अंकलगी आणि अक्कतंगेरहाळ या गावांचे नगर पंचायतीमध्ये रूपांतर झाले आहे. मात्र याला अक्कतंगेरहाळलच्या ग्रामस्थांकडून विरोध केला जात आहे.…