Browsing: #World Tourism Day

पालकमंत्री सतेज पाटील यांची माहिती, कोल्हापूर जागतिक पर्यटन क्षेत्राच्या यादीत आणण्याचे प्रयत्न, पर्यटन आराखडय़ाची आखणी सुरु प्रतिनिधी/कोल्हापूर जागा†तक पर्यटनदिन 27…