Browsing: #brinjal

brinjal rice: घरी पाहुणे आल्यावर किंवा कोणत्याही कार्यक्रमात,सणसमारंभात मसाले भात हा ठरलेला मेनू असतो. त्याचबरोबर जिरा राईस, पुलाव, बिर्याणी असे…