Browsing: half lakh

पलुस प्रतिनिधी पलूस स्टँडपासून अगदी जवळच असलेल्या साई कॉलनीतील घराचा कडीकोयंडा तोडून चोरट्यांनी भरदिवसा घरफोडी केली. चोरट्यांनी अडीच तोळे सोने…